Instagram Telegram
 
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
آیین نامه انضباطی
ارمغان کارت
آموزش شنا
شرایط کلاسهای آموزشی شنا
شرایط کلاس های گروهی بدنسازی
آکادمی کودک و نوجوان
گواهینامه هنرجویان
شرایط مدرسه شنا
اخبار
برگزیدگان مدرسه شنا
چارت سازمانی
گالری تصاویر
تور مجازی
ویدئو کلیپ
 
  ثبت‌نام کلاسهای آموزشی  

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(آقایان) دی ماه ۹۷

شروع دوره روزهای زوج: ۹۷/۱۰/۰۱      پایان دوره: ۹۷/۱۰/۲۶  (۱۲ جلسه)

شروع دوره روزهای فرد: ۹۷/۱۰/۰۴      پایان دوره: ۹۷/۱۰/۳۰ (۱۲ جلسه)

سطح آموزشی

ساعات آموزشی

روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۵:۰۰ فرد ۹۰.۰۰۰
۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ و ۲۲:۳۰ ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۷:۰۰ (استخر روباز) تخفیف ۹۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۵:۰۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۷:۰۰ (استخر روباز) تخفیف ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۲۲:۳۰
تکمیلی ۵:۰۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۵:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۲۰:۰۰
اصلاح تکنیک ۵:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۲۲:۳۰
آماده سازی ناجی ۱ ۵:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۲۲:۳۰
۲۲:۳۰ زوج

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

پسران:  ۸ تا ۱۶ سال

سطح آموزشی

ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۷:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۷:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(بانوان) دی ماه ۹۷

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۷:۳۰ زوج ۹۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۹۰.۰۰۰
۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۲:۳۰ و ۲۰:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۲:۰۰ و ۱۳:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۱  ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۱۳:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۲:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۷:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۲۱:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۱ ۷:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۹:۳۰ ‍۱۵۰.۰۰۰
۹:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۷:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۲ ۹:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
ناجی پیشرفته ۹:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
یوگا در آب ۱۱:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(تخفیف ویژه روباز بانوان) دی ماه ۹۷

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۰:۳۰ و ۱۴:۴۵ فرد ۹۰.۰۰۰
۱۳:۰۰ زوج ۹۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۰:۳۰ و ۱۴:۴۵ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۳:۰۰ و ۱۴:۴۵ زوج ۱۱۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۰:۳۰ و ۱۳:۰۰ و ۱۴:۴۵ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۳:۰۰ و ۱۴:۴۵ زوج ۱۱۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۱۰:۳۰ و ۱۳:۰۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۴۵ زوج ۱۱۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۱۳:۰۰ و ۱۴:۴۵ فرد ۱۳۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

دختران: زیر ۸ سال

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۵:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۳ ۱۵:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
مادر و کودک ۱۵:۳۰ ۲۵۰.۰۰۰
رده سنی ۸ تا ۱۶ سال
مقدماتی ۱ ۱۵:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۵:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰

 

     
تمامی حقوق این سایت برای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان محفوظ است
در حال بارگذاری . . .